browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Up and running

Posted by on September 9, 2011

Arbetet med den nya layouten av Närpes Scoutkårs hemsida är igång, innehållet kommer i stort sett att vara det samma som på gamla sidan med den skillnaden att hädanefter kommer sidan att ALLTID vara uppdaterad.

Småningom kommer du att hitta hit via adressen narpesscoutkar.fi

Leave a Reply