browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Höstens (2023) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samlingar dessa söndagar klockan 10:00-11:15:

17.9 på Vargberget. Mike

1.10 på Vargberget. Lars-Åke

14-15.10 Hösthajk på Kajane (i Pörtom). Mera info om hajken här.

29.10 på Vargberget. Andreas & Ida

11.11 på Vargberget (obs det här är en lördag). Mike

26.11 på Vargberget. Axel

9-10.12 Julfestförläggning på Vargberget. Samling klockan 15 på lördag och avsluting klockan 10 på söndag.

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Inget eget program ordnas för spejar- och explorerscouter. De deltar i äventyrsscouternas program som hjälpledare. Och deltagande i förbundets kurser uppmuntras. Kåren står för antingen rese- eller kursavgiften (det dyrare alternativet).

Ledare och rovers