browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Närpes scoutkår? Du kan meddela ditt intresse till ledaren Sören på nummer +358505181946 och kolla in händelsekalendern när vi har nästa samling. Du får gärna prova på att vara med på några samlingar innan du skriver in dig som medlem.

Alla nya medlemmar ska fylla i den elektroniska medlemsblanketten för att ansöka om medlemskap i Närpes Scoutkår.

  • Ange gärna en e-postadress (barnets egen), all info finns på hemsidan men ibland skickar vi även info per e-post.
  • Fyll gärna i målsmans uppgifter genom att välja “lägg till förmyndare” och uppge där också gärna målsmans e-postadress.
  • Om du har allergier eller dylikt som vi behöver känna till skriver du det under “tilläggsuppgifter”.

Som medlem betalar du en årsavgift på 65 euro i året.

Mer info om scouting hittar du på scout.fi

Ändring av uppgifter i medlemsregistret

Vill du till exempel ändra din adress eller din e-postadress i medlemsregistret? Gör så här:

  1. Logga in i medlemsregistret Kuksa. När du gör det första gången måste du registrera dig så att du får ett Scout-ID.
  2. När du är inloggad, klicka på ditt namn, högst uppe till höger (bredvid “logga ut”)
  3. Scrolla ner tills du ser en blå ruta där det står “redigera informationen”.
  4. Ändra det som du vill ändra och tryck på “spara”.

Eller så mailar du sekreteraren så ändrar hon i registret.

Medlemskort

När du är inloggad i medlemsregistret Kuksa kan du skriva ut ditt medlemskort (via samma länk som i steg 2 ovan). Du kan också anmäla dig till vissa evenemang.