browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Yngre gruppen blir vargungar och äventyrsscouter

Posted by on August 15, 2012

Eftersom Närpes Scoutkår hade glädjen att få 27 nya medlemmar under verksamhetsåret 2011-2012 kommer en del förändringar att ske i höst. De som under våren var vargungar, kommer nu i höst att delas upp i två grupper: Vargungar (7-9 åringar) och Äventyrsscouter (10-12 åringar). Detta kommer att göra grupperna hälften mindre och samtidigt får deltagarna program som stöder deras ålder bättre.

Åldersindelningen följer Finlands Scouters rekommendationer och i höst är alltså en vargunge född år 2003-2005 och en äventyrsscout år 2000-2002.

Kolla in händelsekalendern för höstens program. Det är inte länge innan det är dags för hösthajk den 1-2 september.

Comments are closed.