browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vårens program har anlänt :)

Posted by on December 28, 2018

Nu har ledarna haft palaver och enats om vårens program. Det lär bli en mild vinter men vi ska försöka dra maximal nyttja av det som moder natur har att bjuda på i vår.

Under fliken händelsekalendern ser du datum för alla samlingar.

Äventyrsscouterna och de äldre kommer fortsättningsvis att vara skilda grupper men ha gemensamma samlingstider på lördagar. De äldre (spejar- och explorerscouter) kommer att ha helt egna samlingar som är lite längre och häftigare en gång i månaden.

Vinterhajk med övernattning i kamintält, prickskytte och paddlingsdag är några rubriker från vårens program. Se mer på händelsekalendern.

Comments are closed.