browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Utekurs I 22-23.2

Spejare i hela Österbotten kommer att samlas i Pedersöre för utekurs 1. Nedan beskrivning av kursen:

Ute 1

Kursen ger dig baskunskaper i hur du klarar dig ute i skogen vintertid och idéer till kårens eller patrullens hajker. Efter kursen kommer du att känna dig trött men lycklig och lukta rökt scout.

Målgrupp och förhandskrav:

Spejarcouter som fyllt 13 år och som:

– själv har gjort upp eld minst två gånger
– kan hantera yxa
– har sovit ute minst två nätter under vinterhalvåret
– kan läsa och förstår texten ovanför!

Kursavgift: 40€ (Närpes Scoutkår betalar kursavgiften men inte transporten)

22-23.2 i Pedersöre