browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Uppdaterad Händelsekalender

Posted by on January 3, 2013

Vi genomför nu en liten omorganisering bland våra olika scoutgrupper för att få verksamheten att löpa smidigare. För de yngsta betyder det här samlingar på tisdagar varannan vecka. För våra äldre scouter blir det en kortare och en längre  samling i månaden. Hajker och läger ordnar vi precis som förut.

Spana in indelningen och vinterns scoutprogram i händelsekalendern!

Comments are closed.