browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Transporten till Atlantis

Posted by on July 13, 2014

Vår buss till Atlantis avgår klockan 07.00 på morgonen lördagen den 26.7 från Närpes busstation.

Vi stannar på en bensinstation på vägen för lunch så ta med lite extra pengar för det, samma sak på hemvägen.

Då lägret är slut kommer vår buss hem till Närpes busstation klockan 21.30, lördagen den 2.3.

Simon Teir är bossen i bussen.

Comments are closed.