browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Teaterpjäser tar form

Posted by on April 16, 2016

I samband med Gemensamt ansvar ska vi uppföra två korta pjäser. Två legendariska konststycken som uppförts många gånger förut:

Den barmhärtige samariern och Tullindrivaren Sackaios

Församlingshemmet var upptaget då när vi tänkte ha genrep så det blir flyttat till måndagen den 2 maj klockan 18. Gäller alla i kåren:

30.4 Teaterövning på församlingshemmet klockan 10-13. Ledare: alla. obs ny tid:
2.5 Teaterövning på församlingshemmet klockan 18-19.30. Ledare: alla

Se händelsekalendern för komplett tidtabell.

Comments are closed.