browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Styrelsemöte och PLUPP-kurs

Posted by on April 2, 2012

Hej.

Måndag 9:e  april ordnas från scoutförbundet en kurs dag (Kallas för PLUPP-kurs). Denna är tänkt som inspiration för alla ledare och explorer och spejarscouter. Den börjar kl. 10:00och slutar 15:00.

Styrelsen har styrelsemöte efteråt d.v.s. kl 15:00
Välkomna

Comments are closed.