browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Skoj i Öjskogsparken

Posted by on April 19, 2016

Äventyrsscouterna samlas undantagsvis i Öjskogsparken nästa vecka, alltså måndagen den 24 april.

Annars vanlig tid – klockan 19-20.

Comments are closed.