browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gratis jubileumsmiddag

Posted by on January 4, 2012

Kom med på jubileumsmiddag och fira att kåren fyller 30 år.

Närpes Scoutkår är grundad år 1986. Det betyder att år 2016 fyller kåren 30 år. Det ska vi fira!

Alla som någonsin varit medlem i Närpes Scoutkår är välkomna på middagen.

tidpunkt: Lördagen den 10 september klockan 18:00

plats: Nämpnäs paviljong

Sparka dina gamla scoutvänner i baken och dra med dem!

Comments are closed.