browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nya medlemmar välkomna!

Posted by on January 9, 2016

Är du född år 2007 eller äldre och sugen på vildmarksliv? Nu har du en möjlighet att bli scout!IMG_5411

Kom till Arken (Hörnvägen i Näsby) den 13 januari klockan 18. Då tar vi emot nya medlemmar.

Beroende på hur många nya som dyker upp så delar vi in er i olika grupper.

Välkomna!

Annars är händelsekalendern uppdaterad med nytt spännande program för våren.

Comments are closed.