browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ny styrelse, nytt program

Posted by on February 22, 2015

En ny styrelse har valts för kåren. Simon fortsätter som kårchef och flera nya styrelsemedlemmar valdes in.

Den 21 februari ordnades kårens årsmöte. Det är ett möte för alla medlemmar som hålls en gång om året. På årsmötet bestäms vad kåren ska göra ett år framåt och vem som ska leda verksamheten.

Verksamhetsplanen för 2015 följer tidigare mönster. För tillfället planeras sommarläger tillsammans med Kristinestads Nybyggare och Pedersönejdens Korsbärare.

Vårens program finns nu planerad fram till sommaren. I händelsekalendern finns allt uppdaterat.

Vinterhajken måste flyttas en vecka framåt. Den var ju tidigare tänkt till 14-15.3 men ordnas istället 21-22.3. Som vädret ser ut nu blir det en vandring och ingen skidtur.

Comments are closed.