browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ny kårchef, nytt program!

Posted by on February 21, 2016

image
Kåren hade årsmöte i helgen och valde Marcus Teir till ny kårchef.

Vad har vi sysslat med det senaste året? Det kan du läsa i Verksamhetsberättelse 2015.

Det nya året har börjat bra med flera nya medlemmar och så ska det fortsätta. År 2016 blir ett speciellt år för kåren eftersom det då är 30 år sedan den grundades. Hur det ska firas ska vi sammanställa på jubileumssidan.

Hela våren är nu planerad med program. Kolla händelsekalendern.

Comments are closed.