browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nu växlar vi spåren

Posted by on September 19, 2011

Nu går vi online på narpesscoutkar.fi

Händelsekalendern är uppdaterad. Hädanefter är det denna sida som gäller.

På gamla sidan finns nu en länk hit. Snart kommer den att tas bort helt.

Comments are closed.