browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Stjärnkocken Jan Peter Ivars gör maten på jubileumsfesten

Posted by on August 19, 2016

Nu är det klart att det inte bara blir pinnbröd och te av tallbarr på jubileumsfesten den 10 september.jubileumslogo

Jan Peter Ivars kommer att tillreda de tre rätterna på Nämpnäs paviljong.

Du har väl anmält dig? Och ryckt dina gamla scoutkompisar i ärmen?

Anmäl mig

Middagen är gratis för alla nuvarande och tidigare medlemmar i Närpes Scoutkår.

Även föräldrar till scouter är välkomna!

Comments are closed.