browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ledare efterlyses

Posted by on September 7, 2023

Är du intresserad av att göra saker i naturen tillsammans med ivriga barn? Närpes Scoutkår behöver nya ledare för att kunna fortsätta med verksamheten efter årsskiftet.

Du behöver inga förkunskaper och vi hjälper dig med allt praktiskt. Det enda som har betydelse är ditt intresse!

Ta kontakt men kårchefen (Marcus Teir, 0458988660, marcus.teir@icloud.com) eller vicekårchefen (Ida Patoranta, 0505733963, ida.patoranta@hotmail.com) så får du veta mer!

Hälsningar Närpes Scoutkår!

Comments are closed.