browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kåren lever och tar emot nya scouter!

Posted by on December 29, 2023

Tack vare många nya scoutledare har vi kunnat planera ett riktigt häftigt program för hela vårterminen. Kolla händelsekalendern!

Vi kan dessutom erbjuda ett begränsat antal platser för 10 nya medlemmar i kåren. Anmäl dig genom att skicka ett meddelande till ledaren Sören på nummer +358505181946.

Nya vargungar (7-8 år) är välkomna att delta i programmet – under förutsättning att även föräldrarna är närvarande.

Comments are closed.