browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kalenderförsäljning på gång!

Posted by on October 26, 2011

Senaste scoutträff fick de nya scouterna adventskalendrar att sälja. Kalenderförsäljningen är frivillig och intäkterna från försäljningen går till scoutverksamheten i hela landet samt en del också till den egna kåren. Priset för en kalender är 6 €. Säljer man 5 kalendrar får man ett tomtemärke som belöning. Pengarna för de kalendrar man sålt tas med till vår julförläggning eller någon av träffarna före det. Får man inte alla kalendrar sålda så får man också lämna tillbaka de som blivit osålda.

 

h. //Mike

Comments are closed.