browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Julförläggning blir i januari

Posted by on December 9, 2021

Tyvärr så måste vi skjuta på julförlängningen till den 15–16 januari 2022 på grund av att en del av scoutledarna blivit exponerade för Corona och sitter i karantän! Vi sänder ut mera info om detta i ett närmare skede!


Vi kommer dock att ha en vanlig samling på Vargberget på lördag den 11.12. klo 13–14!


Har ni adventskalendrar ni inte fått sålda tar ni med dem på samlingen. Pengarna kan ni betala in på Närpes scoutkårs konto FI7149631020023565 eller ta med på samlingen. 

Comments are closed.