browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Insamling med ansvar

Posted by on February 8, 2016

unnamedI år är scouterna föremål för kyrkans insamling Gemensamt ansvar. Vi i Närpes Scoutkår kommer därför att delta i några evenemang tillsammans med kyrkan under året, för att visa upp oss och bidra med program.

Med hjälp av de insamlade medlen jobbar vi inom scouterna mot att inga barn eller ungdomar skall behöva vara ensamma. Scouting är en hobby för alla.

Den 14 februari deltar vi genom att närvara scoutklädda i Närpes kyrka. Vi deltar i högmässan som börjar klockan 12.00. Om man vill kan man gå till församlingshemmet på lunch efteråt (frivillig avgift).

I maj kommer vi också att ordna en träff med spårning dit alla kyrkans medlemmar och andra intresserade kan delta.

Gemensamt Ansvar är den evangelisk-lutherska kyrkans årliga insamling som hjälper nödställda i Finland och u-länderna.

Comments are closed.