browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hösthajk! och utfärdsdag!

Posted by on October 2, 2011

Nästa helg (8-9.10) blir det Hösthajk för den så kallade äldre gruppen (alltså de som varit med en tid i Scouterna).

För alla nya medlemmar i scoutkåren blir det en utfärdsdag på lördagen (8.10).

Se mer detaljer om evenemanget här och anmäl dig genast så att ledarna vet hur mycket soppa de ska förbereda sig på att koka.

Händelsekalendern är nu uppdaterad med datum och tidpunkter för samlingar fram till jul.

Comments are closed.