browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hösten 2022 är planerad

Posted by on August 21, 2022

Nu är programmet för hösten äntligen här.

På vår händelsekalender kan du kolla allt som händer.

Notera att det blir både hösthajk och julfesthajk 😀

Comments are closed.