browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

En middag för att fira 30-åringen Närpes Scoutkår

Posted by on July 20, 2016

Alla som någonsin varit medlem i Närpes scoutkår är välkommen på kalas den 10 september!

Vi bjuder på en flera rätters middag på Nämpnäs paviljong för att skapa en möjlighet för gamla scoutbekanta att träffas och minnas gamla tider.

Middagen är gratis och du anmäler dig på narpesscoutkar.fi/jubileum

Sprid gärna ordet så att vi når så många som möjligt med denna inbjudan!

Comments are closed.