browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Du hinner ännu med!

Posted by on August 27, 2016

Över 50 personer har redan anmält sig till Närpes scoutkårs 30-årsjubileumsmiddag den 10 september.Bird Clip Art 2104

Men inte du? Ingen panik! Vi håller anmälningssidan öppen ännu en vecka, till den 4 september. Gör slag i saken – kom på fest!

Förutom en högklassig middag blir det utställning av gamla foton, visning av ett gammalt videoklipp (inte det med Lars-Åke) och en massa program.

Middagen är gratis för alla nuvarande medlemmar och deras familjer och för alla före detta medlemmar i Närpes Scoutkår.

Anmäl dig på narpesscoutkar.fi/jubileum

Comments are closed.