browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Årsmöte på söndag kl 16

Posted by on February 12, 2019

Alla medlemmar i Närpes scoutkår är välkomna på föreningens årsmöte som hålls nu på söndag, den 17 februari klockan 16.00.

På årsmötet går vi igenom föreningens ekonomi och verksamhet under det gångna året och gör upp en plan för det kommande året.

Vi väljer också en styrelse som leder verksamheten.

Årsmötet hålls på arken.

Comments are closed.