browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ändrar samlingstid för Äventyrsscouter 25.9

Posted by on September 20, 2012

Lägg märke till att tiden för äventyrsscouternas samling vid simhallen har ändrats till 18:45 och samlingen pågår till 20:00.

Vargungarna samlas vanliga tiden vid biblioteket i stället för Arken.

De äldre scouterna samlas 23.9 (söndag) kl. 12:30 – 14:00 vid kyrkstallarna för pärtspikning.

Comments are closed.