browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Årsmöte

Posted by on February 16, 2016

I helgen är det vinterhajk som gäller. Men det händer också en annan sak i Närpes Scoutkår. Föreningen har nämligen årsmöte.

På söndagen den 21 februari kallas härmed alla medlemmar i Närpes Scoutkår till föreningens årsmöte.

Samling klockan 13.00 på Arken.

På årsmötet väljs en styrelse som ska leda kåren under det kommande året. Årsmötet gör också upp en verksamhetsplan och fastställer medlemsavgiften för år 2016.

Comments are closed.