browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Händelsekalender

Vårens (2023) program så långt det är planerat.

Vargungar

Vi har inte längre vargungar i kåren. Alla vargungar har blivit uppflyttade till äventyrsscouter.

Äventyrsscouter (cirka 9-12 år)

Samlingar dessa söndagar klockan 10:00-11:15:

15.1 på Vargberget. Mike

29.1 på Vargberget. Andreas & Ida

12.2 på Vargberget. Axel

26.2 på Vargberget. Lars-Åke

11-12.3 Vinterhajk på Kalax Jaktstuga. Mera info här.

26.3 på Vargberget. Axel

16.4 på Vargberget. Andreas & Ida

30.4 på Vargberget. Alexander&Lukas planerar och leder programmet (Mike övervakar)

14.5 på Vargberget. Lars-Åke

28.5 Avslutning på på Kajane i Pörtom. Andreas & Ida

9-11.6 Sommarläger ordnas på Sälstugan tillsammans med Kristinestads nybyggare.

Spejarscouter (cirka 12-15 år) och Explorerscouter (cirka 15-18 år)

Inget eget program ordnas för spejar- och explorerscouter. De deltar i äventyrsscouternas program som hjälpledare. Och deltagande i förbundets kurser uppmuntras. Kåren står för antingen rese- eller kursavgiften (det dyrare alternativet).

 

Ledare och rovers